เที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่และเชียงราย 12-17 เมษายน 2016

คืนนี้มานอนพักที่บ้านคุณพ่อสมบูรณ์ อยู่ที่ห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิดเป็นคริสตจักรด้วยชื่อ "คริสตจักรครอบจักรวาล"
ตอนนี้มีอาคารอยู่ 7 หลัง มีหอประชุม 1 หลัง (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
คริสตจักรครอบจักรวาลตั้งอยู่ติดกับวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย ซึ่งมีเจดีย์ 9 ชั้น
เจดีย์ เจ้าแม่กวนอิม และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริเวณคริสตจักรครอบจักรวาล
เจดีย์ 9 ชั้น
.
.
.
.
.
เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นที่ 1 ของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.