เที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่และเชียงราย 12-17 เมษายน 2016

วันนี้ไปเที่ยวชม "ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค" เชียงราย ซึ่งเป็นไร่ของบริษัทบุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม
ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.