เที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่และเชียงราย 12-17 เมษายน 2016

"ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค" เชียงราย มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม
ไร่บุญรอดปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสานและกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

.
.
.
.
.
.
.
ฟัก น้ำเต้า ใหญ่ยาวมาก
.
.
.
.
.
.
แปลงดอกไม้ก็สวยงาม
.
.
.
.
ไร่ชาอู่หลง
.