เที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่และเชียงราย 12-17 เมษายน 2016

"ไร่บุญรอด หรือ สิงค์ปาร์ค" เชียงราย มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม
ไร่บุญรอดปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสานและกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

มีสวนสัตว์เล็กๆ คอยาวๆ รออาหารจากนักท่องเที่ยวด้วย
.
อ้าว...ยืนนิ่งๆ ยิ้มหน่อย แซะ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
อาหารมื้อเที่ยงที่ภูภิรมย์
.
.
.
.
.
.