เที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่และเชียงราย 12-17 เมษายน 2016

"บ้านดำ" หรือ "พิพิธภัณฑ์บ้านดำ"
ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
ท่านมีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและปฏิมากรรมหลายชิ้น
ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ท่านโปรดปรานมาก
นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง ฯลฯ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.