เที่ยวมาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล และ เวเนเชี่ยน
ตื่นแต่เช้าตีสองออกจากบ้านถึงสนามบินดอนเมืองตีสี่ Thai Air Asia FD760
เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
นั่งรอเครื่องขึ้น
หน้าตายังสดใสอยู่
ถึงสนามบินมาเก๊าแล้ว
เข้าแถวรอตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมขึ้นรถไปเที่ยวแล้ว
คุณแจน หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
คุณเจี๊ยบ ไกล์ของมาเก๊า
ถึงแล้ว วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม
.
.
เอ..ถ่ายชัดหรือเปล่าวะ....
มีธูปห้อยระโยงระยางเลย
.
.
.
.
.
.
ณ มุมหนึ่งของมาเก๊า
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว
เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่กลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีย์
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ช่างภาพประจำบ้านครับ
.
.
.
.
.
.
.
.