เที่ยวมาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล และ เวเนเชี่ยน

วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594และปิดในปี 1762
เป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง
ในปี 1595 และ 1601 จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึก
ฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก
และมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก

.
ด้านหน้าของวิหารเซนต์ปอล
ด้านหลังของวิหารเซนต์ปอล
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เชนาโด้สแควร์
เชนาโด้สแควร์
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.