เที่ยวมาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล และ เวเนเชี่ยน
วัดที่สร้างขึ้นใหม่ จำชื่อไม่ได้แล้ว แต่เป็นวันที่ใหญ่โตมาก และคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแน่นอน
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. อาหารแต่ละมื้อ อิ่มหนำสำราญดีแท้