เที่ยวมาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล และ เวเนเชี่ยน

การแสดงโชว์ตระการตาด้วย แสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ เช่น
เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก สงครามฝิ่น ฯลฯ

.
.
.
.
.
.
.
นักท่องเที่ยวเป็นผู้แสดงสมทบ น้องนุชขึ้นไปบนเวทีด้วย เย้.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.