Hong Kong Disneys Land on 18 Mar 2017

วันที่ 18-20 มีนาคม 2017 ได้มีโอกาสดีพาครอบครัวไปเที่ยวที่ "ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ และที่เซินเจิ้น" เป็นการพักผ่อนประจำปี
เพื่อใช้เวลาพักผ่อนและเพิ่มพลังกายและใจในการทำงานต่อไป

  19 มีนาคม 2017 มาดูโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์มังกรและนกฟีนิกซ์
 
 
.
.
 
.
.
.
. 
.
.
 
 
.
 
 
 
 
.
.
 
.
.
.
.
.เตรียมเข้าแถวผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองจากเซินเจิ้นไปฮ่องกง
.
  แวะเที่ยววัดแชกงหรือวัดกังหัน
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
นางแบบโฆษณา
เอ๊ะ.....ลองเที่ยบดูหน่อยดิ