Sapa Hanoi Vietname on 6-9 Apr 2017
วันที่ 6-9 เมษายน 2017 ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศเวียตนาม (ตอนเหนือ) เมืองตากอากาศ "ซาปา" อากาศดีมากครับ
 
 
 
 
 
 
 น้ำตกสวยงาม
 มีการแสดงการละเล่นด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 ขอ test Len Canon 70-200 m.m. f. 2.8 ซักหน่อย
 
 
 ถ่ายภาพหมู่กันหน่อย
 
 
 
 
 
 
 ทิวทัศน์อันสวยงาม "ทุ่งนาขั้นบันได" ของ ซาปา ครับ
 หมอกลงจัดหน่อย ภาพเลยมัวๆ
 
 
 
 ยิ้มๆๆๆ
 
 หลักกิโลเมตร Signature ครับ
 
 
 
 
 
 
 
 ถนนคนเดินของซาปา มีเด็กม้งและแม่ค้ามาขายของกันเต็มถนนเลย
 
 
 ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดงานและการแสดงของซาปา
 
 
 เด็กม้งแต่ตัวเต็มยศ มาเดินเล่นและเต้นรำ ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ